جستجوی برچسب ها
برچسب: نامه زیبا کلام به شمعخانی
سرویس اجتماعی:
متوسل شدن به شهر فرنگ و پادشاه جن ها و... پناه بردن به توهمات توطئه و فرضیه های دایی جان... مردمی که از سیاست های شما به جان آمده اند... می پرسیدید دردتان چیست به چه چیزی اعتراض دارید چرا...
عالی مبنی بر اینکه ناآرامی های اخیر را به عربستان... از جوانانمان را در شهرهای بزرگ و کوچک کشورمان به... با اعتراضات_مردمی آن ها را به توطئه های دشمن حوالت... داده اند و نه آخرین آن خواهد بود به یاد...
کد خبر: ۴۷۷۹   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۱۰/۱۳