آخرین اخبار
جستجوی برچسب ها
برچسب: حریم خط برق فشار قوی
سرویس اجتماعی:
اخیر از نعمت برق محروم مانده است شرکت توزیع برق... حریم خط فشار قوی اشتباه را متوجه شهرداری دانسته و... از دادن انشعاب برق ممانعت کرده است این شهروند بین... باب منزل مسکونی همجوار با منزل مذکور دارای برق بوده...
بروکراسی اداری بین مجموعه شهرداری و شرکت توزیع برق ممسنی... نعت برق محروم مانده است بر اساس اسناد دریافتی خبر... توزیع برق در ممسنی و استان فارس خواستار رفع مشکل... نعمت برق محروم مانده است شایان ذکر است بر اساس...
کد خبر: ۵۷۲۶   تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۵/۲۶