سرویس فرهنگی:
ثبت ملی 10 اثر و ثبت جهانی دو یادمان تاریخی فارس دردست اقدام

به گزارش " خبر نورآباد": معاون فنی سازمان میراث فرهنگی فارس بیان کرد:در سال 94 پرونده ثبت ملی 10 اثر تاریخی این استان که متعلق به شهرستان های ممسنی، گراش، فیروزآباد، سروستان، شیراز ، جهرم و بوانات است ، پیگیری می شود.

وی اظهارداشت: همچنین امسال ثبت جهانی دو اثر مجموعه زندیه و محور ساسانی در استان فارس نیز در دستور کار و پیگیری است.

تاکنون دو هزار و 866 اثرتاریخی استان فارس در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است و چهار یادمان تاریخی و جهانی ایران که در فهرست آثار ثبت شده سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی ملل متحد (یونسکو) قرار دارد متعلق به فارس است.