سرویس اجتماعی:
نصب برج روشنايي در محور اصلي نوراباد/چهار راه برمک

به گزارش " خبر نورآباد " به منظور كاهش تصادفات در تقاطع برمك نسبت به اجراي دور برگدان قبل از تقاطع اقدام شده و در جهت تامين روشنايي در محل دور برگردان برج روشنايي به ارتفاع 16 متر نصب گرديد.

نصب برج روشنايي در محور اصلي نوراباد/چهار راه برمک

لازم به ذكر است كه پس از ايمن سازي كامل در طرفين دوربرگردان نسبت به مسدود نمودن تقاطع برمك اقدام خواهدشد. همچنین طرح روگذر و زیرگذر در محل تقاطع برمک به قوت خود باقی است ولی در حال حاضر به دلیل محدودیت منابع مالی اجرای تقاطع مقدور نمی باشد اما در برنامه کاری اداره راه و شهرسازی می باشد و سعی تلاش بر این است که با پیگیری های نماینده محترم در مجلس شورای اسلامی - فرماندار محترم و دستگاههای اجرایی اعتبار مورد نیاز تامین و عملیات اجرائی شروع گردد.