سرويس اجتماعي
گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی: عبدالخالق طاهري فيلمساز و كارگردان ممسني تبار زادگاه خود را چنين توصيف كردبابا منير شهري در بخش ماهور ميلاتي است كه داراي زيبايي هاي خاص خود در كنار محروميت است.نام اين شهر از آرامگاه شيخ منيرالدين گرفته شده است كه در اين شهر دفن شده است. اين منطقه با شهرستان هاي گناوه، گچساران و كازرون هم مرز است.آب و هواي ماهور ميلاتي گرمسيري است و به دليل نزديكي به خليج فارس داراي شرايط زيستي خاصي است. تپه هاي ماهوري و مراتع اين بخش متعلق به عشاير ايل قشقايي و عمدتا طوايف كشكولي بزرگ و دره شوري در كنار لرهاي ممسني است.
گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري
شيخ منيرالدين از سادات يا امامزاده گان نيست،پير و مرشدي بوده است كه در جنوب ايران به آن ها بابا مي گفتند،باباكوهي در شهر شيراز، باباپير درشهر بابا ميدان و بابا كلان در شهرستان گچساران هم كيشان بابا منير بوده اند. بابامنير در بخش ماهور ميلاتي دره ي سرسبزي است كه به سبب آب شيرين جاري شده از كوهبزان و آب تلخ منطقه ماهور زيبايي خاص را در دل خود جا داده است.باغ هاي انار و درختان بيد به اين منطقه جلوه چشم نوازي داده اند.علاوه بر آرامگاه شيخ منير الدين قلعه كا كيامرث كه نياي بزرگ جهانبخشي هاي بابامنير بوده و مسجدو مدرسه كربلايي محمد ظاهر و يك گرمابه با ارزش تاريخي دوچندان در اين منطقه واقع شده بود كه ويران شده است. از مناطق مرتفع بابا منير كوه زيبا و منحصر به فرد خامي يا خومي مرز شهرستان هاي باشت و گچساران و چرام در استان كهگيلويه و بوير احمد قابل مشاهده است.
كه بابا منير شهر ما ياد باد
هميشه بر و بومش آباد باد
گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري

گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري

گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري

گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري


گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري

گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري


گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري

گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري
گذري بر بابامنير همراه با عبدالخالق طاهري

صفحه خبر نورآباد در اینستاگرام  _ کلیک کنید