سرویس اجتماعی:
درگذشت شاعر برجسته بر اثر کرونا در ممسنی
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:دکتر لطفعلی کریمی شاعر و دندانپزشک اهل شهرستان ممسنی  براثر ابتلا به ویروس کرونا جان باخت.
دکتر لطفعلی کریمی از شاعران برجسته در استان فارس و کشور بود که ابربهار جاودان او معروف بوده است .
درگذشت شاعر برجسته بر اثر کرونا در ممسنی

درگذشت شاعر برجسته بر اثر کرونا در ممسنی

شعر زیر یکی از سروده مرحوم دکتر لطفعلی کریمی شاعر ، دندانپزشک و دکتری حرفه ای است :

پرنده‌ی سیاه
آن پرنده‌ی سیاه
ایستاده روی تخته سنگ
با وقار عاشقانه
ساچمه ربا
می‌شناسم‌اش:
روی چتری از بلوط
آشیانه‌اش،
چکه‌های جاری از شکاف سقف غار روبرو
سنگریزه‌ها،
ارزن و تمشک
آب و دانه‌اش.
آسمان مسخّر از
نغمه‌ی شبانه‌اش.
با همه سیاهی و نژاد که است
دوست دارم‌اش

منبع : اول فارس