سرویس اجتماعی
سید جعفر هاشمی عزادار شد
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی: به گزارش خبر نورآباد سید جعفر هاشمی چهره ی سیاسی شهرستان رستم کاندیدا چندین دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی شهرستان های ممسنی و رستم در سوگ مادر خود نشست. هیات تحریریه خبر نورآباد ضایعه ی درگذشت والده ی گرامی سید جعفر هاشمی را به وی و بازماندگان آن مرحوم تسلیت عرض می نماید.