سرویس اجتماعی:
آغاز احداث ساختمان راهداری وحمل و نقل جاده ای ممسنی
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی: به نقل از روابط عمومی اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای فارس کلنگ احداث ساختمان اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان نوراباد ممسنی زده شد.

در این مراسم که با حضور فرماندار شهرستان نور اباد ممسنی و رییس اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای بدون تشریفات مرسوم به دلیل شیوع بیماری کرونا برگزار شد.

دکترایوبی گفت: اقدامات راهداری و حمل و نقل جاده ای بخصوص در حوزه حفظ وکاهش تعداد تصادفات جاده ای در طول سالهای اخیرمورد تقدیر است.

دکتر ایوبی افزود: امیدواریم با تخصیص بودجه مناسب از محل اعتبارات استانی ساختمان اداره راهداری و حمل نقل جاده ای شهرستان در کمترین زمان ممکن به بهره بهداری رسید.

صادق برامکی رییس راهداری و حمل و نقل جاده ای شهرستان گفت: ساختمان اداره با اعتباربالغ بر 600 میلیون ریال و از محل اعتبارات استانی درزمینی به مساحت 3500 متر مربع و به اعیانی 600 متردر دوطبقه جنب پلیس راه قدیم شهر نوراباد کلنگ زنی شد.

مهندس برامکی افزود تدائی میگردد این ساختمان در چند فاز و معماری بیرونی زیبا در ورودی شهرستان احداث گردد.

آغاز احداث ساختمان راهداری وحمل و نقل جاده ای ممسنی