سرویس انتخابات
لیست نهایی انتخابات ممسنی و رستم
"خبر نورآباد"  سرویس انتخابات:به گزارش خبر نورآباد؛ پس از مدتها انتظار و بررسی تغییر حوزه نامزدها و نشر تحلیل و گفتگو و حدس و گمانهای مختلف در فضای حقیقی و مجازی شهرستان های ممسنی و رستم مبنی بر حضور کاندیدای مختلف و ... ، نتیجه و لیست نهایی رقبای انتخاباتی این حوزه انتخابیه بدون تغییرات حساس از جمله ورود چهره های شاخص نمایندگان فعلی و ادوار ممسنی و رستم به شرح زیر میباشد.

لیست نهایی انتخابات ممسنی و رستم

لیست بنا به منابع خبری خبر نورآباد به شرح زیر میباشد ؛

*علی احمدی
*مجید انصاری
*سید علی عباسیان
*عبدالحمید ندری
*جعفر شریفی
*سید علی حسینی
*فتح الله دهقان
*فرهاد صفری _ تنها تایید شده نهایی
*علی اصغر زارعی _ تغییر حوزه
*محمدجواد احمدی _ تغییر حوزه

پی نوشت : با توجه به لیست نهایی پیش بینی میگردد انتخاباتی آرام پیش رو باشد و فقط یک پدیده میماند که اگر ظهور کند انتخاباتی شلوغ از نظر جنگ سیاسی را خواهیم داشت که به زودی در ورد آن خواهیم نوشت.