سرویس اجتماعی
" برف دوشاب " دسر ارگانیک و خنک شهرستان ممسنی
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی: شهرستان ممسنی از لحاظ جغرافیایی به شهرستان گرمسیری و سردسیری تقسیم می شود، هوای گرم و معتدل بخش مرکزی و ماهور میلاتی در کنار کوه های برف گیر دشمن زیاری و جوزار از زیبایی های ممسنی در فصل زمستان است، جایی که بوم نقاشی پروردگار تلفیق سردی و گرمی را با هم آورده است.

بخش سردسیری شهرستان ممسنی هفته گذشته رخت سفید بر تن کرد تا سرمای آن گرما بخش دل های ساکنین و موجودات زنده و گیاهان آن باشد.

برفی که سوزناک بر تن بلوط های سر به آسمان کشیده می نشیند و با بلوط رفاقت دیرینه دارد و بارش برف موجبات شادی و سرگرمی را فراهم کرد.

یکی از اتفاقات شیرین روزهای برفی ممسنی سرو ترکیب برف و دوشاب است.

دوشاب از محصولات باغی شهرستان ممسنی است که به واسطه کاشت بزرگترین تاکستان دیم کشور در بخش های دشمن زیاری، قسمتی از بخش مرکزی و بخش جوزار به وفور یافت می شود و طرفداران بسیار زیادی دارد.

برف دوشاب دسر ممسنی هاست که نوشیدنی خنک طبیعی را رقم می زند و یادگار دیرین این منطقه از زاگرس جنوبی است.
 مکان صرف این نوشیدنی قدیمی کافه های لوکس و مجلل امروزی نیست، بلکه طبیعت پوشیده از برف و درشومینه های خانه های روستایی مکان هایی است که این خاطره را برای مردم ممسنی ثبت می کند.


دسر ارگانیک و خنک شهرستان ممسنی


گزارش از اصغر پارسایی
عکاس:ساره پارسایی