سرویس اجتماعی:
بازی های کودکانه کوچه خیابانی در خطر انقراض
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:بازی، فلسفه ای که ابتدایی ترین دوران زندگی به آن گره خورده است. انسان از آن جا که ذاتاً اجتماعی آفریده شده است نیاز به زندگی در بین همنوع خود در گستره اجتماع دارد.

کودکان به دلیل سن یادگیری و کنجکاوی سرشار از هیجان و انگیزه هستند و سن کودکی ایجاب می کند،  که تشنه یادگیری و آموزش باشند.

بازی محور نشاط و شادابی است که همواره به تقویت اصول رفتاری و شبیه‌سازی رفتار اجتماعی برای کودکان بدل می شود.

صدای توپ پلاستیکی که مدام به دیوار خانه های کوچه می خورد،و همسایه ها را شاکی می کرد در حال کم شدن است، نه اینکه کودکی در کوچه نباشد بلکه به دلیل رشد فراگیر دنیای رایانه و بازی های رایانه ای کودکان در معرض آسیب های جدی نظیر تنبلی چشم و مغز قرار گرفته اند.

گویی انگار خاله بازی از کوچه پس کوچه های شهر و روستا هایمان محو شده است.

انگار دیگر کودکی قهر نمی کند تا قیامت و همین فردایش صلح کند.

رفتار های کودکان در سنین اول زندگی باعث شکل گیری شخصیت آن ها خواهد شد، بازی های کودکانه کوچه و خیابانی را فراموش نکنید. این بازی ها نقش بسزایی در زندگی کودکان دارند.

اولیاء به سلامت روح و روان فرشتگان کوچک زمینی توجه کنند.
بازی های کودکانه کوچه خیابانی در خطر انقراض

گزارش از اصغر پارسایی
عکاس :هانیه رضایی