سرویس اجتماعی:
پیگیری رسانه ها و همکاری ثبت احوال ممسنی جواب داد
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:قدم های گلی جان برای دریافت شناسنامه ایرانی برداشته شد. دره تلخ و گلی جان برای مدتی در فضای رسانه ای و مجازی ممسنی و رستم حرف ها و صحبت های زیادی داشت.

اما گلی جان، داستان ما بعد از مدت ها به کمک دوستان و همکاری اداره ثبت احوال ممسنی گام به گام در جهت رفع مشکل خود قدم برداشت، گام هایی که نتیجه ارتباط و تعامل سازنده رئیس اداره ثبت احوال ممسنی و کارکنان این اداره با رسانه ها و توجه و پیگیری مسائل از طرف آنهابعد از درج خبر محرومیت دره تلخ دشمن زیاری با محوریت فردی که فاقد شناسنامه بودند، اداره ثبت احوال ممسنی در اظهارنظری بیان داشت: "ما هم با جان دل از ایشان استقبال و آرزویمان خدمت به گلی جان هاست" نگارش این ادبیات همان نقطه امیدی است که باید برای حل مشکلات مردم قدم برداشت.

امید اکبری رئیس اداره ثبت احوال ممسنی گفت: گلی جان، امروز همراه با مسئول بسیج رسانه سپاه ممسنی و مدارکی که باید ارائه می داد به اداره ثبت احوال ممسنی مراجعه کرد.

رئیس اداره ثبت احوال ممسنی افزود:راهنمایی های لازم توسط کارشناس اداره مربوطه ارائه گردید تا گلی جان با طی  مراحل قانونی ،بتواند از حق خویش که شناسنامه ایرانی است برخوردار گردد.

امید اکبری افزود: از فضای رسانه ای شهرستان  و خبرنگاران محترم آنها تشکر میکنیم چرا که با همکاری آنهاست که می توان بهتر و سریع تر از مشکلات مردم آگاه شد و سعی در حل این مشکلات کرد.

وی ادامه داد: تلاش همکاران ما در سازمان ثبت احوال، صدور شناسنامه به عنوان ام الاسناد و وکارت هوشمند ملی زیربنا و کلید دولت الکترونیک و مرجع کلیه استعلام های هویتی و ۱۲۷ خدمت دیگر می باشد . بنابراین لازم می دانم بیان کنم که همشهریان عزیز از ثبت نام برای کارت هوشمند ملی و تعویض شناسنامه خود به نوع  مکانیزه غافل نشوند تا در انجام امور اداری خویش به مشکل برخورد نکنند.
پیگیری رسانه ها و همکاری ثبت احوال ممسنی جواب داد