سرویس فرهنگی:
نمایش هنرمند ممسنی تبار در جشنواره ملی دانشجویی
"خبر نورآباد"  سرویس فرهنگی:نمایش « نذر امامزاده » به کارگردانی صادق نبی زاده هنرمند ممسنی تبار به جشنواره دانشجویی رویش ۴ برگزیده شد و به جشنواره ملی راه یافت.

به گفته صادق نبی زاده در این نمایش به آداب و رسوم شهرستان با نگاه مذهبی پرداخته است و در این رقابت ملی، برگزیده استان هادر سطح ملی با هم رقابت میکند.

لازم به ذکر است که صادق نبی زاده دانشجوی دانشگاه آزاد ممسنی بوده که به گفته خودش بدون هیچ حمایتی از طرف دانشگاه در این جشنواره شرکت کرده است.
نمایش هنرمند ممسنی تبار در جشنواره ملی دانشجویی