سرویس اجتماعی:
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:به مناسبت هفته محيط زيست در شهرستان ممسنی، مهد کودک تپل مپل با همكاري گروه حاميان طبيعت زاگرس و گروه حاميان طبيعت باتون با محوریت کودک و ‌محیط زیست اقدام به برگزاری نقاشي همگاني كردند.

در این برنامه ابتدا آقای حياتي در مورد محيط زيست براي كودكان صحبت کرد و سپس کودکان حاضر در این گردهمایی بصورت دسته جمعي در مورد محيط زيست نقاشی كشيدند.

در ادامه کار، صورت بچه های شرکت کننده توسط كادر مهد تپل مپل نقاشي شد و حسيني از گروه حاميان طبيعت باتون نمايش طنز در مورد محيط زيست براي نوگلان اجرا کرد و در پايان به همه كودكان جوايزي از طرف گروه حاميان طبيعت اهدا شد.
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی
اقدام فرهنگی با محوریت کودک و محیط زیست در ممسنی