سرویس اجتماعی:
اداره ارشاد و اموزش و پرورش دارای چارچوب ذهنی یکسانند
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ممسنی در دیداره اعضای شورای فرهنگ عمومی با ریاست آموزش و پرورش ممسنی، عارف اسحاقی ریاست اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی  ممسنی با اشاره به جایگاه رفیع معلم اظهار داشت :  ممکن است مختصات سازماندهی اداریِ  آموزش و پرورش و اداره ارشاد با هم تفاوت داشته باشد ولی چارچوب ذهنی یکسانی دارند، به دلیل اینکه انتقال فرهنگ که هدف آموزش و پرورش میباشد، از اهداف فرهنگ و ارشاد نیز هست و در فرهنگ و ارشاد در حوزه های تخصصی مثل هنر اعم از ادبیات، موسیقی شعر و... با ظرافت و به صورت تخصصی تر به مقوله ی فرهنگ توجه شده است ما نیاز داریم که بستر فرهنگ، بستری به دور از قشری نگری و  بخشی نگری باشد، بخشی نگری یعنی اینکه یک جریان خاص بیاید یک هویت خاص را برای فرهنگ تعریف کند، در صورتی که فرهنگ فراهویتِ فکری جناحی میباشد.

اسحاقی تصریح کرد : در بحث دیگر فرهنگ و ارشاد جایگاه تلاقی و تضارب افکار مختلف و تمرین یکصدایی، وحدت سیاسی،اجتماعی و همزیستی مسالمت آمیز و آرمان گرا در حین تکثر است چرا که فرهنگ امر سیالی است و پایداری آن نیز در سیالیت و ارتباطات کنشی و واکنشی آن است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیر شورای فرهنگ عمومی افزود : آموزش پرورش و ارشاد نیازمند یک ارتباط و تعامل معنادار با هم ما میباشد که میتوانیم شاخه ای از انجمن های شعر، ادبیات، نمایش و... را در معاونت پرورشی آموزش و پرورش فعال کنیم که یقینا موجب استقبال دانش آموزان، رونق و رشد بیش از پیشِ هنر،  در جامعه و اداره ی ارشاد خواهد بود.

در ادامه مسعود احمدی ( عضو اسبق شورای شهر نورآباد)  با اشاره به جایگاه والای معلم گفت : فضایی که در آموزش و پرورش ممسنی حاکم است به عنوان یک بخشی از فرهنگ عمومی یک جامعه، فضای بسیار مثبت و امیدوارانه ایست و این امنیتی که در شهرستان در حوزه ی آموزش و پرورش وجود دارد نتیجه ی زحمات و دقت نظر شما و همکارانتان میباشد که ارج می نهیم و انتطار داریم با آقای اسحاقی ریاست جدید اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی که در حوزه ی مباحث نظری انسان خوش فکر و صاحب اندیشه، حرف و گفتمان میباشد، تعامل لازم را داشته باشید تا در بحث فرهنگ عمومی بتوانیم قدمی برای توسعه ی شهرستان برداریم.

در پایان پس از بیانات حجت الاسلام رضایی، رضا امیری رئیس اداره آموزش و پرورش ممسنی ضمن تبریک ماه مبارک رمضان، و ارزش جایگاه رفیع معلم خاطرنشان کرد : یکی از دغدغه های امروز ما مباحث تربیتی است و امیدواریم با درایتی که از آقای اسحاقی سراغ داریم و حمایت دوستان در مجموعه ی شورای فرهنگ عمومی، بتوانیم ارتباط فی مابین اداره ی آموزش و پرورش و ارشاد اسلامی را برقرار کنیم و از ظرفیتها و پتانسیلهای اداره ی فرهنگ و ارشاد اسلامی ممسنی برای مباحث فکری و تربیتی استفاده کنیم.
اداره ارشاد و اموزش و پرورش دارای چارچوب ذهنی یکسانند