سرویس سیاسی:
عدم اعتماد به انتخاب اصلاح طلبان ممسنی و رستم
"خبر نورآباد"سرویس سیاسی:در راستای شفاف سازی و ارزیابی عملکرد شورای سابق اصلاح طلبان ممسنی و رستم  که در حال حاضر تحت عنوان شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب شناخته میشود در خصوص تاثیرگذاری بر جو انتخابات و همچنین وزن آنها برای سوق دادن رای مردم به سمت کاندیدای مورد نظر این شورا، نظرسنجی زیر در سه مرحله در کانال تلگرامی خبر نورآباد منتشر شد که نتایج آن به شرح زیر میباشد.

نظرسنجی خبر نورآباد_ با توجه به عملکرد شورای اصلاح طلبان ممسنی و رستم در دو سال اخیر و عدم ارائه گزارش از فعالیت های خود به مردم در راستای شفاف سازی و پیگیری مطالبات مردمی و حزبی_ حمایت شما از کاندید مورد نظر این شورا در دور آینده چگونه است؟

عدم اعتماد به انتخاب اصلاح طلبان ممسنی و رستم

با توجه به نظر شرکت کنندگان میتوان گفت مردم دیگر به نتیجه مورد نظر و خروجی این شورا اعتماد چندانی ندارند و اعتماد به این شورا را گام گذاشتن در مسیر شکست و بی توجهی به مطالبات خود میدانند.

البته خود اعضای تصمیم گیرنده نیز  باید انتظار برخوردی بر خلاف حمایت سه سال قبل را داشته باشند، چرا که این افراد در ممسنی پاسخگوی هیچ گروه یا عموم مردم در راستای توجه و پیگیری مطالبات عمومی حامیانشان نبوده اند و فقط در نزدیکی انتخابات شورای شهر مجددا با کت و شلوار در بین مردم حضور یافتند که تا حدودی با توجه به ارای مردمی متوجه کم رنگ شدن اعتبارشان در بین مردم شدند.

همچنین عدم مشارکت این شورا در بین عموم مردم و ارائه گزارش های شفافی از پیگیری مطالبات عمومی مردم نیز موثر بر این نتیجه نظرسنجی میباشد.

البته ناگفته نماند که مردم ممسنی و رستم همچنان بر گرایش سیاسی خود پایبند هستند اما موضوع کمرنگی اعتبار افراد تصمیم گیرنده در شورای سابق اصلاح طلبان ممسنی و رستم میباشد که نتیجه آن در نظرسنجی ها و گفتگو با فعالان سیاسی و انتخاباتی در این دو شهرستان کاملا مشهود است.

متاسفانه این افراد که نام آنها نیز برای خیلی از مردم ناشناس است، در پسا انتخابات هیچگونه مطالبه عمومی در جلسات از نماینده مورد حمایت خود نداشته و فقط و فقط به برگزاری جلسات خصوصی اکتفا کرده اند که از محتویات این جلسات نیز چیزی عاید مردم نشده است.

با توجه به عملکرد اعضای این شورا در پسا انتخابات با توجه به نظر بسیاری از فعالان سیاسی و انتخاباتی جبهه اصلاحات ممسنی و رستم و همچنین نتیجه نظرسنجی ها و فضای حاکم بر جو فضای مجازی، میتوان پیش بینی کرد که نتیجه حمایت این شورا از یک شخصی خاص، میتواند به ضرر وی تمام شود چرا که نتیجه خروجی این شورا دیگر مورد اعتماد مردم نحواهد بود زیرا در این چندسال معلوم شد که این شورا فقط برای زمانی محدود اثرگذاری میکنند و بعد پیدا نمیشوند.

همچنین یکی دیگر از معایب حمایت اصلاحات از فردی خاص در ممسنی و رستم را میتوان از منظر کلان نگری ملی نیز تخمین زد، چرا که بسیاری از کرسی ها در دست کسانی بود که با نام و حمایت اصلاحات وارد مجلس شدند و حتی رای آنها در مواردی خاص شبهه انگیز بود.

قاعدتا نمیتوان از فعالیت اعضای فعلی شوراهای اصلاحطلبان در کشور و به تبع آن در ممسنی و رستم غافل شد، چرا که احتمال حضور قوی آنها و معرفی چهره های دارای عقبه و شناسنامه اصلاحات برای جبران کم مهری ها و یا بی توجهی گزینه انتخابی آنها در دور قبل مجلس شورای اسلامی به خواست آنها وجود دارد.

اما برای این اقدام دو راه پیش روی فعالان سیاسی طیف اصلاحات وجود دارد، اول کلید گذر از نماینده فعلی که انتخاب آنها در دور گذشته بوده و دوم شروع مطالبه گری ها و حضور مستمر در کنار مردم.

بدون شک انتخاب مجدد نماینده فعلی یک ریسک کاملا جدی از سوی فعالان اصلاح طلب در ممسنی و رستم میباشد، چرا که حتی نوع گفتمان و برخورد بسیاری از فعالان انتخاباتی در موضع تقابل با مسعود گودرزی هست.

با توجه به نظرات میدانی و نتیجه نظرسنجی این رسانه مردمی، میتوان به صراحت بیان داشت که انتخاب اشتباه در زمان اشتباه چه در زمان انتخابات مجلس قبل و چه انتخابات ریاست جمهوری دور اول و تکرار آن در دور دوم ریشه افزایش عدم اعتماد عمومی به تفکر حاکم بر اصلاح طلبان در سطح ملی میباشد.

البته با تغییر سازمانی از شورای حاصل از انتخابات فعالان سیاسی تحت عنوان شورای اصلاح طلبان به شورای هماهنگی احزاب، میتوان انتظار داشت که در سال آینده نوع حضور اصلاح طلبان با وجود نیروهای توانمند و فعال، قویتر و جدی تر باشد، اما برای رفع شبهات و اعتماد سازی مجدد، بدون شک کار این شورا در سطح کشور بخصوص در ممسنی و رستم بسیار سخت و طاقت فرسا خواهد بود.
عدم اعتماد به انتخاب اصلاح طلبان ممسنی و رستم