سرویس اجتماعی:
پلمب یک نانوایی متخلف در ممسنی
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:علی چوبینه رئیس شبکه بهداشت و درمان ممسنی با اشاره به پلمب یک نانوایی متخلف در ممسنی، اظهار کرد: این واحد صنفی به دلیل بی توجهی به آموزش، تذکرات و اخطار‌های بازرسان بهداشت محیط، با دستور مقام قضایی تعطیل شد.

وی افزود: کارشناسان بهداشت محیط با هدف ارتقای سلامت جامعه و جلوگیری از ارائه خدمات غیربهداشتی در مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی و اماکن عمومی، با تشکیل تیم‌های بازرسی در روز‌های اداری و غیر اداری نظارت و کنترل مستمر در مراکز و اماکن عمومی اقدام می‌کنند.

وی ادامه داد: شهروندان در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتی در مراکز تهیه و توزیع موادغذایی، با سامانه ۱۹۰ تماس بگیرند.