سرویس اجتماعی:
اتمام حجت فرماندار ممسنی در راستای طرح تکریم ارباب رجوع با مدیران
"خبر نورآباد"- سرویس اجتماعی:یکشنبه 9 دی ماه به روال معمول یکشنبه ها مبنی بر ملاقات عمومی سری به دفتر فرماندار ممسنی زدیم تا با جزییات کار از نزدیک آشنا شویم.

رفت و آمد شلوغ اقشار مختلف در آن محل حداقل گویای اراده متولیان امر در پاسخگویی به مشکلات مردم بود.

هرکسی می آمد و از هر دری سوال میکرد و در پی حل مشکل خودش برگه ای را به فرماندار می داد و منتظر جواب می ماند.

پس از مدتی کوتاه که سالن کمی خلوت شد خبرنگار ما فرصت را غنیمت شمرد و با داوود ایوبی فرماندار شهرستان به گفت و گو نشست.

او در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با توجه به حجم بالای پاسخگویی شما به مراجعان و ارجاع آنان به ادارات مختلف بنظر میرسد برخی مدیران اشتیاقی به پذیرش درخواست های مراجعین مزبور ندارند و اکثر  آنان را به بخشنامه های مختلف و نبود اعتبار حواله می دهند تکلیف را مشخص نمایید؟ گفت: طرح پذیرش و تکریم ارباب رجوع از اصول کلی مدیریت در جامعه اسلامی بوده و پیشوایان ما همواره در باب این مقوله سخن های فراوان نموده اند.

وی افزود:ما افتخار میکنیم در یک جامعه اسلامی زندگی میکنیم با بهره گیری از اصول اسلام و قران و سنت های پیشوایان و معصومین و سیره امیرالمومنین(ع) که همواره به فرمانداران بلاد اسلامی نامه می نوشت و آنان را به تکریم ارباب رجوع توصیه می نمود و اکنون نیز وظیفه ما گشودن آغوش بر روی مردم همین جامعه اسلامی و شنیدن آلام و دردهای آنان و اقدام در جهت رفع موانع زندگی آنها است و لزوم تمکین همه مدیران ما از این امر وجود دارد بدین معنی که مدیران ما باید مردم را بحضور بپذیرند و تا حد امکان برای رفع مشکلاتشان اقدام کنند.

فرماندار ممسنی تصریح کرد: بخشی از درخواست های مردمی مستقیما آنچه که ما میبینیم در حوزه توان فعلی ادارات هست و هر مدیری بخواهد از پاسخگویی صرف نظر کند قطعا برخورد خواهد شد.

داوود ایوبی افزود:بیشتر درخواست ها به ترتیب در حوزه کمک مادی،اشتغال و درخواست پروژه های عمرانی از طرف روستاها بوده که هرکدام پبگیری های جداگانه ای میطلبد.
اتمام حجت فرماندار ممسنی در راستای طرح تکریم ارباب رجوع با مدیران