سرویس اجتماعی:
کوهنوردی خانوادگی بر بام قلعه سفید+عکس
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:در عصر تکنولوژی و ارتباطات، که عمده وقت آزاد افراد صرف استفاده از فضای مجازی می شود، گروه کوهنوردی رازیان ممسنی، با ورزش مهیج و مفید کوهنوردی فعالیت مستمر دارد.

نام گروه برگرفته از نام روستای رازیانه کاری شهرستان ممسنی است .

گروه کوهنوردی متشکل از بانوان و آقایان جهت حفظ روحیه ی ورزش و وارد کردن نشاط حقیقی به زندگی چند سالی است که دل به کوه می زنند و بخشی از وقت خود را مهمان طبیعت می شوند.

گروه کوهنوردی رازیان ممسنی در دومین جمعه آذرماه پاییز امسال، موفق به فتح قله قلعه سفید ممسنی شدند.

قلعه سفید ممسنی برگ زرین تاریخ ممسنی است که همواره بر بام افتخار نیاکان ممسنی ایستاده است.
سرپرستی این گروه کوهنوردی را امین سالاری بر عهده دارد.
کوهنوردی خانوادگی بر بام قلعه سفید+عکس
کوهنوردی خانوادگی بر بام قلعه سفید+عکس
کوهنوردی خانوادگی بر بام قلعه سفید+عکس