سرویس اجتماعی:
فعالیت پاکبان نورآبادی بدون لباس گرم و بارانی+عکس
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:یکی از شهروندان با ارسال تصاویری از یک پاکبانان شهرداری نورآباد در بارندگی اخیر که مشغول تمیز کردن مسیر جوی آب بوده است خواستار توجه مسئولان به وضعیت این زحمتکشان شد.

در این تصاویر مشخص است که این پاکبان بدون هیچ لباس گرم و لباس بارانی در حال تمیز کردن مسیر جوی آب در بارندگی اخیر میباشد.

شایان ذکر است قبلا نیز پاکبانان نورآبادی با مشکلات زیادی از جمله عدم پرداخت حقوق و ... دست و پنجه نرم میکردند و این وضعیت به شورای اداری نیز وارد شد.

اگر تجهیزاتی به وی داده شده است لازم است مسئولان با نظارت قوی خواستار استفاده از آنها توسط پاکبانان شوند تا حداقل چنین مواردی به ضرر عموم پایان نیابد.