سرویس اجتماعی:
رفع مشکل جیره بندی آب شرب منطقه ماهور ممسنی
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:کامبیز لشکری مدیر ابفا روستایی شهرستان ممسنی از بهره برداری از چاه جدید اب شرب ماهور  خبرداد.

کامبیزلشکری دراین خصوص گفت: بدلیل خشک شدن چاههای شماره 1و2بخش ماهوری درچندماه گذشته وبه دلیل کمبود اب در منطقه عملیات حفر چاه اهکی شماره 4 را دردستور کارخود قرارداریم که جهت حفرچاه330متری،تجهیز،برقرسانی،حفروکارگذاری خط لوله ،اعتباری حدود یک میلیارد تومان هزینه ،وبا بهره برداری از ان تقریبا مشکل اکثر روستاهها حل و ماهور از جیره بندی اب  نجات یافت.

وی اظهار داشت: امیدوارم که مردم خوب منطقه با مصرف بهینه و رعایت الگوی مصرف ما را یاری نمایند تا انشاالله در اینده مشکلی دراین خصوص نداشته باشیم.

لشکری از پیگیریهای نماینده شهرستان ،فرماندا شهرستان و تلاشهای مدیرعامل  شرکت ابفا روستایی فارس  دکتر بوستانی تقدیر و تشکر بعمل آوردند.