سرویس اجتماعی:
جوابیه اداره ورزش و جوانان رستم به نشر یک خبر
"خبر نورآباد" –سرویس اجتماعی:پیرانی رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان رستم پیرو خبری که از طریق سایت و خبرگزاری مبنی بر عدم شفافیت اداره ورزش و جوانان رستم پیرامون رزومه کاری شرکتهای پیمانکاری چمن مصنوعی این شهرستان منتشر شده بود در راستای توضیح موضوع اقدام به انتشار جوابیه کرد.
بسمه تعالی
پیرو خبری که از طریق سایت و خبرگزاری مبنی بر عدم شفافیت اداره ورزش و جوانان رستم پیرامون رزومه کاری شرکتهای پیمانکاری چمن مصنوعی که به همت نماینده محترم شهرستان جناب دکتر گودرزی اخذ گردیده، به چند دلیل خدمت عموم و شفافیت موضوع عرض  مینمایم، تا رسانه خبری!! که به نظر نوک پیکان را به سمت مدیران هم سو با  نماینده شهرستان گرفته است شاید شفاف گردد!!
1- کلیه مناقصات و مزایده های حوزه عمرانی و ساخت ساز ورزش و جوانان در اداره کل ورزش استان صورت میگیرد، وادارات شهرستان هیچ نقش و دخالتی ندارند.
2-اداره ورزش و جوانان شهرستان رستم همانطور که قبلا در خبرگزاریها اعلام نموده است، از طرف اداره کل ورزش در استان فقط نام شرکتهای برنده مناقصه چمن مصنوعی را اعلام نمودند،  شرکتی که از طرف اداره کل ورزش صلاحیت میگیرد برای ما تایید است. رزومه کاری شرکتها از طرف اداره کل بررسی میگردد، اداره شهرستان دخالتی ندارد.
3- به نظر شرکتها بومی شهرستانهای ممسنی و رستم هستند، و دارای رزومه کاری و معتبر و قابل تایید از طرف اداره کل ورزش فارس.
با تشکر
پیرانی ریس اداره ورزش و جوانان رستم