سرویس اجتماعی:
تغییر شهردار نوراباد تایید کننده تحلیل"خبر نوراباد"

"خبر نورآباد" –سرویس اجتماعی:نخستین جلسه شورای پنجم شهر نورآبادممسنی ظهر امروز با حضور مهندس پیکری فرماندار شهرستان ممسنی پشت درهای بسته بر خلاف بسیاری از شهر های دیگر برگزار شد و در نهایت آقای مسعودخلیلی معاون فنی شهرداری به عنوان سرپرست شهرداری نورآبادممسنی انتخاب شد

همچنین علی احمدی به عنوان رئیس,ایلوش شریفی نایب رئیس و حاج عزیزالله رضایی بعنوان خزانه دار شورای پنجم شهر نورآباد انتخاب شدند.

قبلا خبر نوراباد در یادداشتی قطعی بودن تغییر شهردار را اعلام کرد و دلایل ان را نیز مورد بررسی قرار داده بود ولی با تغییر و تحولات در رایزنی ها تقریبا شرایط برای ماندن رضایی رو به بهبود بود که امروز تغییر نتیجه موید تحلیل خبر نوراباد شد.