سرویس اجتماعی:
استادیوم ممسنی در محاصره زباله و لجن+عکس

"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:یکی از شهروندان با ارسال تصاویری بیان داشت: پشت استادیوم شهر نوراباد برای پیاده روی خیلی ها روزانه حضور پیدا میکنند و در کنار ان نیز یک پیش دبستانی وجود دارد ولی متاسفانه وضعیت درستی ندارد و اشغال و لجن نیز پشت استادیوم فراوان است.

شایان ذکر است وی مدعی شده است که چند سالی هست که شاهد این وضعیت میباشد و از مسئولان تقاضای رسیدگی کرد.