سرویس اجتماعی:
پانزده کیلومتر اسفالت جدید در خومه زار/اتمام تعریض بلوار تا چندماه دیگر
"خبر نورآباد" _ سرویس اجتماعی:ابوطالب جعفری شهردار  خومه زار از آسفالت جدید در سال 96 خبر داد

وی گفت در خرداد ماه امسال نزدیک به 15000 متر آسفالت در بلوار ماهور و کوچه و معابر شهر در حال انجام است.وی افزود هم اکنون تعریض بلوار جاده اصلی را نیز در دست اقدام داریم و تا چند ماه آینده به پایان خواهد رسید.

پانزده کیلومتر اسفالت جدید در خومه زار/اتمام تعریض بلوار تا چندماه دیگر
پانزده کیلومتر اسفالت جدید در خومه زار/اتمام تعریض بلوار تا چندماه دیگر