سرویس اجتماعی:
دوباره کاری عمرانی در نوراباد/ سوال عمومی پاسخ شهرداری
"خبر نورآباد" _ سرویس اجتماعی:خبری مبنی بر دوباره کاری در یکی از پروژه های عمرانی شهر نوراباد توسط شهروندان به همراه عکسهایی برای خبرنگار ما ارسال شد که چرا کانال معبر جدید میدان امام به طرف خیابان شهید مدنی بعد از چند روز کار دوباره تخریب شد
این سوالی بود که چند روز ذهن شهروندان را مشغول کرده بود.
مهندس رضایی شهردار نوراباد در این باره گفت؛ پیمانکار شهرداری پروژه کانال کشی را با خطا اجرا کرده و مکلف گردید که با هزینه خود پیمانکار اقدام به تخریب نماید.
شهردار دراین رابطه بیان کرد:  هر نوع پروژه که از سوی پیمانکار صورت میگیرد درصورت اشتباه وخطا مکلف به تخریب و باز سازی مجددبا هزینه خود پیمانکار میباشد و شهرداری نوراباد هیچ هزینه ای بابت دوباره کاری پرداخت نکرده و نخواهد کرد.