سرویس انتخابات:
برخورد قضایی با اکثر نامزدهای انتخاباتی در نوراباد
"خبر نورآباد" _ سرویس انتخابات:بر اساس گزارش های دریافتی ، دستکاه قضایی شهرستان نوراباد ممسنی با بیش ار سی نامزد انتخاباتی شورای شهر در این شهرستان در چارچوب قوانین مربوط به تخلفات انتخاباتی برخورد کرد.
مهندس پیکری فرماندار ممسنی ضمن تایید این خبر بیان داشت: هرچند این موضوع در حوزه اختیارات فرمانداری نیست ولی با پیگیری پلیس فتا و قوه قضائیه با نامزدهای انتخاباتی به علت تشکیل گروه های تبلیغاتی در شبکه های مجازی و نصب بنر بر خلاف قوانین مصوب در جلسه شورای تامین با انها برخورد قضایی کرده است.
همچنین بر اساس گزارش های دریافتی نامزدهای انتخاباتی با ضمانت ازاد شده اند و در خصوص رسیدگی بیشتر به پرونده ها مبنی بر احتمال صدور حکم یا جریمه نقدی هنوز اطلاعاتی از منابع رسمی دریافت نشده است.
همچنین پس از این موضوع بنرهای نصب شده در اماکن غیره قانونی که در جلسه کاندیدا با اعضای شورای تامین مشخص شده بود جمع آوری شده است.