تحلیل انتخاباتی:
روحانی گزینه ای مناسب برای فرهنگ و هنر
"خبر نورآباد" _تحلیل انتخاباتی:تنور انتخابات داغ است و هرکس خمیر خود را می چسباند.همه روشنفکر و حامی فرهنگ و هنر شده اند و حرفهایی می زنند که به مزاج مردم خوش بیاید تا سبد رای خود را رنگین تر کنند.
از کپن فرهنگ و هنر خرج می کنند سنگ شهروندی و عدالت اجتماعی به سینه میزنند.و خودرا یگانه منجی فرهنگ و هنر می دانند.اما فراموش کرده اند در زمان حامیان الان شان چه قفل بزرگی بر در خانه سینما زده اند.
فراموش کرده اند چند جشنواره فیلم و تئاتر بزرگ در سطح کشور تعطیل شد.
فراموش کرده اند در 8سال دولتشان و منصب داریشان چه بر سر فرهنگ و هنر آمد.
اگر خودشان و مردم فراموش کنند جامعه هنری این ها رو خوب به یاد دارند.
جامعه فرهنگ و هنر به روحانی رای خواهد داد چرا که دیگر توان دیدن قفل بر در خانه سینمایش را ندارد.
دیگر توان دیدن بسته شدن نشریات،  مطبوعات و سایر رسانه ها و همچنین از کار بیکار شدن متفکران و و صاحب نظران این عرصه را ندارد.
توان پایین کشیده شدن فیلم ها از رو پرده سینما را ندارد.
توان لرزه افتادن بر تن نوازندگان و خواندگان را که جرات نمی کردند اقدام به برگذاری کنسرت کنند را ندارد.
آری جامعه هنر با تمام نقد هایی که بر دولت وارد است به سمت حسن روحانی می رود چرا که اعتقاد دارد دولت یازدهم هم عاری از نقص نیست اما وقتی معایب را در یک کف ترازو و محاسن را در سمت دیگر ترازو قرار می دهیم این محاسن دولت است که سنگینی خودرا نشان می دهد.
جامعه فرهنگ و هنر به دولت روحانی نیاز دارد که کنسرتی تعطیل نشود که نوازنده ای بیکار گردد و خواننده ای سرگردان.
جامعه فرهنگ و هنر به دولت روحانی نیاز دارد که نویسنده ای سالها برای اثبات اینکه فلان جمله در فلان پارگراف این معنا را دارد تا بتواند مجوز چاپ بگیرد را صرف نکند.
جامعه فرهنگ و هنر نیاز به روحانی دارد تا بودجه های کلان صرف فیلم های به اصطلاح فاخر در اختیار فیلمسازان خاص قرار نگیرد..
در پایان
نباید فراموش کنیم که امروز و فردای هر انسانی به انتخاب هایش بستگی دارد.یک انتخابِ درست فردایی روشن را برای ما تضمین میکند و انتخابی اشتباه میتواند تمامِ آینده ی یک انسان را به نابودی بکشاند.اگر برای خوشبختی میجنگید مراقب انتخابهایتان باشید که امروز و فردای شما را میسازد.
همه با هم یکبار دیگر به پای صندوق های رای خواهیم رفت و نام روحانی را درون صندوق ها فریاد خواهیم زد..
احسان پارسا فعال فرهنگی و دانشجویی