سرویس اجتماعی:
برگزاری جشن برای معلولین دو مرکز خیریه در ممسنی+ عکس
" خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:در تاریخ ۱۳/۲/۱۳۹۶ مراسم جشنی به همت پویش مردمی طلوع مهر به مناسبت اعیاد شعبانیه ،در مرکز نگهداری معلولین المهدی برگزار شد.
در این مراسم که اعضای مرکز اعصاب و روان بانوان نورامید نیز حضور داشتند علاوه بر پذیرایی و گروه موسیقی که به صورت زنده برنامه اجرا می‌کردند حضور چشمگیر اعضای گروه های فرهنگی شهرستان باعث ایجاد جوی پرشور و نشاط و صمیمی شده و این جشن را برای همیشه در ذهن این فرشته های زمینی ثبت کردند.
هدف از برگزاری این جشن، ضمن ایجاد امید و انگیزه و نشاط برای عزیزان این دو مرکز، شناساندن هر چه بیشتر این مراکز به مردم عزیز شهرستان ممسنی بود.

در انتها با مراسم شامی که برای عزیزان این دو مرکز تدارک دیده شده بود این جشن به پایان رسید.

همچنین به نمایندگی از اعضای انجمن تشکر ویژه از جناب داریوش احمدی از اعضای پویش که با خرید سیستم صوتی برای مرکز المهدی و شام برای این عزیزان پایه گذار این جشن بودند را داریم.
جا دارد از اقای امیرعلی لشکری که زحمت تدارک گروه موسیقی محلی رو برای این جشن کشیدند نیز تقدیر و تشکر کنیم.
انحمن های زیر نیز در جشن برگزار شده شریک و هنراه بودند.

انجمن حامیان طبیعت زاگرس ممسنی
انجمن طبیعت و فرهنگ مصیری
انجمن حامیان طبیعت رستم
انجمن خیریه رویای کودکان آسمانی
مدیریت مراکز المهدی و نور امید

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس

برگزاری جشن شعبانیه برای معلولین در ممسنی+ عکس