سرویس اجتماعی:
تجلیل فرمانداری از فرمانده راهنمایی و رانندگی ممسنی در استانه بازنشستگی
"خبر نورآباد" _ سرویس اجتماعی:سروان هادی زارعی رئیس اداره راهنمایی و رانندگی شهرستان ممسنی پس از سی سال سال خدمت که ده سال ان را در شهرستان ممسنی سپری کرده است و به مدت دو سال فرماندهی راهنمایی و رانندگی ممسنی را بر عهده داشته است در استانه بازنشستگی قرار گرفت.
در جلسه شورای اداری امروز از سوی فرمانداری شهرستان ممسنی از خدمات و تلاش های سروان زارعی تجلیل و با اهدای لوح سپاس از وی تقدیر بعمل آمد.
در خصوص جانشی وی بر اساس شنیده ها دو گزینه که یکی از شهرستان ممسنی و یکی غیره بومی میباشد مطرح هست.
وی در تاریخ 13 اردیبهشت سال 96 بازنشسته خواهد شد.