سرویس اجتماعی:
افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی نوراباد در هفته دولت/فرماندار پیگیر بیمارستان دوم
"خبر نورآباد" _ سرویس اجتماعی:دکتر امیری مدیر کل درمان استان فارس با سفر به شهرستان ممسنی و دیدار با فرماندار این شهرستان از پروژه درمانگاه تامین اجتماعی ممسنی واقع در اسکان عشایر بازدید کرد.
این دیدار ابتدا در فرمانداری و پس از ان با بازدید از درمانگاه در حال ساخت تامین اجتماعی ادامه یافت و در این دیدار فرماندار ممسنی ضمن اشاره به مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان بخصوص افراد تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی در روستاها بیان داشت: مردم قدر دان زحمات و خدمات دولت هستند ولی با توجه به موقعیت این شهرستان نیاز بیشتری به ارائه خدمات در حوزه بهداشت و درمان میباشد.
همچنین پیکری با اشاره به ساخت چها بیمارستان تامین اجتماعی در استان عنوان کرد: شهرستان ممسنی پتانسیل و نیاز ایجاد یک بیمارستان دیگر را دارد.
دکتر امیری نیز در این بازدید ضمن اشاره به پیشرفت فیزیکی 70 درصدی پروژه بیان کرد: تمام تلاش مجموعه بکار گرفته خواهد شد تا این پروژه تکمیل و قول میدهیم در هفته دولت به بهره برداری برسد.
همچنی وی در خصوص تاسیس بیمارستان در ممسنی بیان داشت: برنامه تاسیس چهار بیمارستان در استان را در دستور کار داریم و در این خصوص باید زمین بیمارستان از سوی مسئولان یا مردم تامین گردد.
 شایان ذکر است با تکمیل درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان ممسنی مشکلات فراوان بسیاری از افراد تحت پوشش این بیمه را رفع کرد و در خصوص تاسیس بیمارستان همت خیرین را میطلبد که زمینی اهدا و وظیفه پیگیری را به مسوولین محول کند.
افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی نوراباد در هفته دولت/فرماندار پیگیر بیمارستان دوم
افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی نوراباد در هفته دولت/فرماندار پیگیر بیمارستان دوم
افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی نوراباد در هفته دولت/فرماندار پیگیر بیمارستان دوم
افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی نوراباد در هفته دولت/فرماندار پیگیر بیمارستان دوم