سرویس حوادث:
واژگونی خودرو به دره، توقف بر لبه پرتگاه در تنگ لله ممسنی+عکس
"خبر نورآباد" –سرویس حوادث:بر اساس گزارشهای دریافتی دیروز در جاده مهرنجان تنگ لله جاوید یک ماشین تویوتا به علت سرعت زیاد و عدم توانایی در کنترل اتومبیل به دره سقوط کرد و چند مجروح برجای گذاشت.
شایان ذکر است این خودرو پس از سقوط به یک دره بر لبه پرتگاهی بزرگتر ایستاده بود.

واژگونی خودرو به دره، توقف بر لبه پرتگاه در تنگ لله ممسنی+عکس

واژگونی خودرو به دره، توقف بر لبه پرتگاه در تنگ لله ممسنی+عکس

واژگونی خودرو به دره، توقف بر لبه پرتگاه در تنگ لله ممسنی+عکس

واژگونی خودرو به دره، توقف بر لبه پرتگاه در تنگ لله ممسنی+عکس