سرویس اجتماعی:
اعضای هیئت نظارت و هیئت اجرایی انتخابات شوراهای اسلامی ممسنی+اسامی
"خبر نورآباد" –سرویس اجتماعی:رهام پیکری فرماندار شهرستان ممسنی گفت : طبق ابلاغی که به دست ما رسیده است اردوان چوبینه به عنوان رییس هیئت نظارت معرفی گردید و کریم حیدری، خداداد افشون، حمزه افشار و محمد زکی فرهادی ۴ عضو دیگر این هییت می باشند.
وی افزود: دیروز اعضاء هیئت اجرایی نیز با برگزاری انتخاباتی مشخص گردیدند.
پیش از این ۳۰ معتمد از طوایف مختلف شهر را انتخاب کرده بودیم و با دعوت آنها، ۸ نفر به عنوان اعضای این هیئت مشخص شدند.
خداداد احمدی، عدالت کرمی، فضل الله خسروی، سرمست گشتاسبی، محمد جواد قاسمی،  سید ایمان موسوی، سید اکبر موسوی و اسکندر همتی این هیئت را تشکیل می دهند.
همچنین بر اساس گزارش های دریافتی احمد علی زارع، فاضل فرهادی، سیف اله خسروی، رضا شمس الدینی و حمید گودرزی به عنوان اعضای علی البدل معرفی شده اند.