سرویس اجتماعی
خط کشی بعد از افتتاح جاده در ممسنی+تصاویر
خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:اصغر پارسایی: در حالی که چند روز پیش جاده های ارتباطی روبنی به برم جمال و قائدان به مشایخ با حضور مسئولین شهرستانی و محلی افتتاح شد، خط کشی این جاده ها دیروز انجام شد.

این نوع افتتاح ها هم در نوع خود جالب است. البته این دو محور دارای پیچ های خطرناکی است که هنوز هیچ تابلو و علائم هشدار دهنده از قبیل شب نماها در این دو محور نصب نشده است.

اگر چه خدمت رسانی به مردم محروم دشمن زیاری از اقدامات خوب در این طرح ها بوده است، اما افتتاح قبل از اتمام کامل این پروژه ها عجله ای بیش نیست.