سرویس اجتماعی:
پیامبر دروغین در پردیس دستگیر شد
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:حیدر فتاحی دادستان عمومی و انقلاب پردیس  از دستگیری فردی که ادعای پیامبری داشت، خبر داد و گفت: این شخص 37 ساله و دارای هویت معلوم با تنظیم شب‌نامه و مبعوث نامه ادعای وحی و نبوت می‌کرد.

وی ادامه داد: مشارالیه با رصدهای سپاه شناسایی و با دستور دادستانی دستگیر و روانه زندان شد.

دادستان عمومی و انقلاب پردیس خاطرنشان کرد: پرونده در حال تکمیل تحقیقات است.

منبع : خبرگزاری میزان