سرویس اجتماعی؛
یادداشتی بر انتشار پیامی قابل تامل در شبکه های اجتماعی ممسنی
"خبر نورآباد"  سرویس اجتماعی:چند روزی است که پیامی به نقل از مرکز توانبخشی المهدی شهرستان ممسنی در فضای مجازی منتشر شده است که در صورت نادرست بودن، این پیام جای تامل دارد.
مرکز توانبخشی المهدی شهرستان ممسنی جایی است که تعدادی از معلولین را نگهداری میکند و بدون شک بیش از حد توان خود فعالیت دارد و نشر این پیام خود گویای وضعیت نامناسب بودجه ای و تفاوت دیدگاه های مردم و مدیران شهرستان می باشد.

پیامی در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد که حکایت از کمبود پتو در مرکز فوق دارد.دردناک تر آن است که در این پیام تقاضای پتوی دست دوم شده است که خود جای تامل دارد. یعنی ممکن است انتشار چنین درخواستی ناشی از عدم توجه بیش از حد به چنین مراکزی در شهرستان باشد؟

این در حالی است که بسیاری از نهادهای ممسنی در سفر مقامات استانی و کشوری، برنامه های مختلف و ...  بعضا هزینه های میلیونی را در نظر میگیرند و همچنین مردم برای نذورات و زندگی روزمره خود بعضا میلیون ها تومان پول را هزینه می کنند و  شاید از وجود چنین مراکزی بی خبر باشند تا مقداری از هزینه های فوق را به سمت نوع دوستی روانه کنند.

در واقع نشر این درخواست نشان از ضعف اجتماعی ما داشته و امید است قبل از آنکه دیر شود نیازهای همدیگر را بدون توقع برطرف کنیم.
انسان دوستی محدود به حزب و گروه خاصی نبوده و می طلبد که خیرین، عموم مردم و نهادها این مرکز و دیگر مراکز خیریه و مردم نهاد شهرستان را قبل از آنکه شاهد تعطیلی شان باشیم دریابند.
شاید درست نباشد بگوییم، ولی ای کاش زنده ها را قبل از مرگ دریابیم تا بخواهیم برایشان بعد از مرگ دعا کنیم. نگذاریم بنیاد و چارچوب المهدی و دیگر نهادهای فرهنگی و اجتماعی ممسنی مانند پلاسکو فرو ریزد.