سرویس اجتماعی:
یک نورابادی سرپرست شرکت آب و فاضلاب غرب تهران شد
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:مراسم تودیع و معارفه مدیر دفتر بهره برداری از تاسیسات و تجهیزات و شبکه های جمع آوری  فاضلاب شرکت آب و فاضلاب شهر ها و شهرکهای غرب استان تهران با حضور مهندس جنتی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و معاونین شرکت  برگزار شد.
در این مراسم محسن لشکری با سوابقی از قبیل مدیریت ناحیه یک شمیرانات تهران، مدیریت آبفای شهرستان ورامین و .......به عنوان سرپرست شرکت آب و فاضلاب شهر ها و شهرکهای غرب استان تهران منصوب شد.

تحصیلات وی به شرح زیر میباش:

لشکری کارشناس ارشد مهندسی عمران و مهندس آب و فاضلاب میباشد که ده سال سابقه تدریس در دانشگاه های آزاد و پیام نور را در سوابق علمی خود دارد.

همچنین وی رزمنده و  ایثارگر دفاع مقدس با ۱۳ ماه حضور داوطلبانه و مشارکت در ۵ عملیات مقدس میباشد.

لشکری از فرزندان محله قلعه کهنه شهرستان نوراباد ممسنی میباشد.