سرویس اجتماعی:
معرفی و تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی ممسنی+تصاویر
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:به مناسبت هفته پژوهش و فناوری پژوهشگران برتر دانشگاه ازاد شهرستان نوراباد ممسنی انتخاب و معرفی شدند.
به گفته خسرو محمدی روابط عمومی دانشگاه ازاد ممسنی انتخاب پژوهشگران برتر توسط شورای پژوهشی واحد و طبق بخشنامه های مربوط و با در نظر گرفتن حداقل 10 امتیاز پژوهشی صورت گرفته است.
بر اساس مصوبه این شورا در گروه آموزشی علوم انسانی دکتر محمدباقر فیجان در رشته حقوق، دکتر لاله مقتدی در رشته زبان انگلیسی و دکتر امید صفری در رشته تربیت بدنی، از گروه آموزشی هنر و معماری مهندس مجید عفیفیان و در گروه فنی و مهندسی دکتر حمید پروین از رشته کامپیوتر به عنوان پژوهشگران برتر سال 95 انتخاب شدند.