سرویس اجتماعی:
خدمات دندانپزشکی برای فرهنگیان"ممسنی"اقساطی میشود
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:با امضای تفاهم نامه بین مدیریت آموزش و پرورش ممسنی و صنف دندانپزشکان   مقرر شد کلیه خدمات دندانپزشکی برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته شهرستان نوراباد ممسنی به صورت اقساطی انجام شود
صبح امروز  با حضورداریوش اسدی مدیر,حیدری مسئول تعاون.سلطانی بازرسی و حبیبی حراست اداره آموزش و پرورش جلسه ای با پزشکان " خانم طاهره شریفی,حمید منصوریان,بهرام گودرزی " از داندانپزشکان شهرستان ممسنی در اداره آموزش و پرورش برگزار شد.
برای رفاه حال فرهنگیان محترم دراین جلسه موافقت شد سه دندانپزشک مذکور کلیه خدمات دندانپزشکی را تا سقف2.000.000 میلیون تومان ( 2 میلیون تومان) با اقساط 20 ماهه برای فرهنگیان شاغل و بازنشسته شهرستان ممسنی انجام دهند و اقساط آن توسط حسابداری ازحقوق فرهنگیان کسر شود.
خدمات دندانپزشکی برای فرهنگیان ممسنی اقساطی میشود
خدمات دندانپزشکی برای فرهنگیان ممسنی اقساطی میشود
خدمات دندانپزشکی برای فرهنگیان ممسنی اقساطی میشود