در راستای ایمنی در شغل:
برگزاري دوره اموزشي امداد و كمكهاي اوليه جهادكشاورزي ممسني

به گزارش " خبر نورآباد " یک دوره امداد واشنايي باكمكهاي اوليه با هماهنگيهاي انجام شده با هلال احمرشهرستان به مدت 50 ساعت درسالن جلسات اين مديريت داير گرديده است.

گفتني است دراين دوره اموزشي كاركنان به طور منظم حاضرميشوند و كمكهايي نظير احيای قلبي، اشنايي با زخم وخونريزي، انواع شكستگي هاو همچنين تشخيص علائم حياتي را زيرنظر سركار خانم رحيمي كارشناس هلال احمر بصورت تئوري وعملي فرا ميگيرند.