سرویس اجتماعی:
برگزاری جلسه سرشماری نفوس مسکن با مدیران مدارس شهرستان رستم
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:به گزارش روابط عمومی فرملنداری شهرستان رستم؛ جلسه توجیهی سرشماری نفوس مسکن با حضور معاون امور اجرایی سرشماری و مدیران مدارس شهرستان برگزار شد.

در این جلسه میرزایی معاون امور اجرایی سرشماری شهرستان بر ضرورت همکاری مدیران مدارس شهرستان تاکید کرد و گفت: هدف کلی از این سرشماری جمع آوری اطلاعاتی است برای برنامه ریزی و سیاستگذاری پارامترهای مشخص در کشور که چارچوب های آماری مناسبی در زمینه خانوار و مسکن مردم جامعه تهیه می شود.

وی با اشاره به اینکه مدیران مدارس نقش مهمی در حضور مردم در این طرح دارند افزود: باید تلاش بر این باشد تا مردم بصورت خود اظهاری و ثبت نام اینترنتی نام نویسی کنند تا علاوه بر کاهش هزینه، در تسریع بررسی اطلاعات نیز گام برداریم.

وی خاطر نشان کرد: از انجا که دانش آموزان در انتقال پیام به والدین خود دارای نقش و اهمیت بسیاری می باشند و والدین عموماً به طور مستقیم با فرزندان خود در فرایند درسی شان تعامل دارند،مدارس به عنوان یکی اصلی ترین مکانها برای اطلاع رسانی در خصوص سرشماری نفوس و مسکن در نظر گرفته شده اند که مدیران مدارس به عنوان بهترین انتقال دهندگان پیام سرشماری به دانش آموزان هستند.