سرویس اجتماعی:
تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی ممسنی جلوی دفتر نماینده / درگیری معلمان نورابادی تکذیب شد+عکس
"خبر نورآباد"- سرویس اجتماعی:بر اساس گزارش های مردمی ؛جمعی از آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی نورابادی امروز جلوی دفتر نماینده شهرستان های ممسنی و رستم تجمع کردند. بر اساس گزارش های دریافتی خواسته این تجمع کنندگان پیگیری موضوع بیمه و استخدامی آنها بوده است.
شایان ذکر است برخی افراد از درگیری معلمیان نورابادی و زخمی شدن آنها در روز 16 شهریور سخن میگفتند که داریوش اسدی رئیس اموزش و پرورش ممسنی این خبر را تکذیب کرد.
تصاویر زیر مربوط به تجمع میباشد.
تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی جلوی دفتر نماینده ممسنی+عکس
تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی جلوی دفتر نماینده ممسنی+عکس
تجمع آموزش دهندگان نهضت سواد آموزی جلوی دفتر نماینده ممسنی+عکس