با آغاز هفته دولت انجام گرفت:
غبار روبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
"خبر نورآباد"- سرویس اجتماعی:مسعود جمشیدی:مسئولان شهرستان ممسنی درنخستین روز هفته دولت ضمن تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا به اجرای مراسم غبار‌ روبی و عطرافشانی گلزار مطهر شهدا پرداختند.
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس
غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای ممسنی+عکس