سرویس اجتماعی:
فراخوان جذب نیرو ی انسانی در سرشماری نفوس و مسکن ۱۳۹۵
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی: به نقل از روابط عمومی فرمانداری ممسنی، هشتمین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال جاری از تاریخ ۹۵/۷/۲۵ لغایت ۹۵/۸/۲۵ در استان فارس همزمان با سراسر کشور بصورت حضوری انجام می گردد.
بنابراین با عنایت به باز بودن سامانه جذب نیرو از تاریخ ۹۵/۵/۲۳ لغایت ۹۵/۶/۲۵ از متقاضیان محترم دعوت می گردد ، ضمن مراجعه به سامانه مربوطه به آدرس
  http://s95.sci.org.ir
 ضمن مطالعه شرایط لازم ، نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایند.