به علت عدم خرید برنج ممسنی:
تذکر شفیعی به وزیر جهاد کشاورزی
به گزارش " خبر نورآباد " عضو هیأت رئیسه مجلس تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را قرائت کرد.

ضرغام صادقی در نشست علنی روز (دوشنبه 26 آبان ماه) مجلس شورای اسلامی، تذکرات کتبی نمایندگان به مسئولان اجرایی کشور را به شرح زیر قرائت کرد:

- تذکر کارخانه ای نماینده همدان به رئیس جمهور در خصوص تجدید نظر در راهبرد برد برد بر سر منافع ملی ایران با توجه به اینکه این امر با زیاده خواهی ها و اتهام زنی آمریکا متصور نیست.

- تذکر منظری توکلی نماینده بافت به وزیر نیرو در خصوص مشکل آب شرب منطقه حوزه انتخابیه و تکمیل پروژه آبرسانی به این منطقه؛ به وزیر نفت در خصوص گازرسانی به روستاها و شهرهای حوزه انتخابیه.

- تذکر فلاحی باباجان نماینده اهر و هریس به وزیر تعاون در خصوص علت پایین بودن سهم شهرستان اهر و هریس در ایجاد بنگاه های زودبازده جهت اشتغال جوانان شهر و روستا.

- تذکر جعفری نماینده خلخال به وزیر راه و شهرسازی در خصوص علت عدم تکمیل جاده ای به طول یک کیلومتر در مسیر خلخال.

- تذکر شفیعی نماینده ممسنی و رستم به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص لزوم خرید محصول برنج کشاورزان شهرستان رستم توسط دولت.

- تذکر علیپور نماینده قائمشهر به وزیر صنعت در خصوص علت عدم تعیین تکلیف کارخانه های قائمشهر و به وزیر بهداشت در خصوص علت عدم پیشرفت طرح بیمارستان رازی قائمشهر.

- تذکر خضری نماینده پیرانشهر به وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تسریع در جلوگیری از تخریب جنگل ها و مراتع حوزه سردشت و برخورد جدی با متجاوزان و متعرضان به آنها؛ به وزیر نفت تسریع در گازرسانی به دهستان ها و روستاهای شهرستان پیرانشهر؛ به وزیر کشور در خصوص برخورد جدی با عاملان کشتار اسب و چارپایان؛ به وزیر راه و شهرسازی تسریع در اخذ مصوبه کمیسیون ماده 215 برای اجرای طرح جاده بوکان.