سرویس ورزشی:
نتیجه قطعی برای ریاست اداره ورزش و جوانان ممسنی به ماندن جعفری
"خبر نورآباد" سرویس ورزشی:قاسم جعفری رئیس اداره ورزش و جوانان ممسنی طی اخرین تماس با " خبر نوراباد" رای قطعی برای پایان دادن به کش و قوس های ریاست این اداره را بیان کرد و ادامه داد: نتیجه بر این شد که اقای رضایی به شیراز برگردد و بنده به عنوان مدیر این نهاد انجام وظیفه خواهم کرد.
وی در خصوص وجود معاون سرپرست نیز عنوان کرد: چنین موضوعی وجود ندارد و این بحث نیز مورد تایید فرماندار و مدیرکل ورزش استان قرار گرفته است.
وی همچین عنوان کرد: در این خصوص سوء تفاهماتی ایجاد شده بود که خداروشکر رفع گردید و از فردا با تمام توان در خدمت ورزشکاران هستم.
وی اظهار داشت: حکم صادره نیز برگشت خواهد خورد و به نام بنده مجددا صادر میگردد.
بر اساس این سخنان میتوان گفت: تنش های تغییر مدیریت در این نهاد به پایان رسیده و جعفری مجددا به عنوان رئیس این نهاد انجام وظیفه خواهد کرد.