سرویس اجتماعی:
راند مشاوره روحانی در بیمارستان ممسنی
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی: بیمارستان ولی عصر ممسنی روز شنبه هر هفته قبل از اذان با حضور روحانی و مسئول فرهنگی بیمارستان در بخش های درمان جوابگوی سوالات شرعی پرسنل و بیماران می باشد در این راند چهره به چهره پرسنل و بیماران اشکالات شرعی خود را مستقیم از روحانی سوال و جواب را با توضیح کامل دریافت می کنند.