با پایان برداشت برنج چمپای:
برداشت 2400 تنی شلتوک در دشمن زیاری

به گزارش " خبر نورآباد " پارسائي رئيس مركز ترويج و خدمات جهاد كشاورزي بخش دشمن زياري از پايان برداشت 600 هكتار برنج چمپاي در بخش دشمن زياري خبر داد.

وي گفت: عمليات برداشت توسط زارعين بصورت دستي انجام مي گردد. كه پيش بيني مي شود ميزان 2هزارو400تن شلتوك از اين محصول برداشت گردد.