سرویس اجتماعی:
استاندارفارس درمراسم تشییع صدشهیدگمنام درممسنی/تصاویر
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی:افشانی استاندار فارس به اتفاق هیئت همراه امروز همگام با مردم و مسئولان شهرستان های ممسنی و رستم در مراسم استقبال و تشییع صد شهید گمنام و سومین شهید مدافع حرم شهرستان های ممسنی و رستم "مهرداد قاجاری" شرکت کردند.
استاندارفارس درمراسم تشییع صدشهیدگمنام درممسنی/تصاویر
استاندارفارس درمراسم تشییع صدشهیدگمنام درممسنی/تصاویر
استاندارفارس درمراسم تشییع صدشهیدگمنام درممسنی/تصاویر
استاندارفارس درمراسم تشییع صدشهیدگمنام درممسنی/تصاویر
استاندارفارس درمراسم تشییع صدشهیدگمنام درممسنی/تصاویر
استاندارفارس درمراسم تشییع صدشهیدگمنام درممسنی/تصاویر