شهادت یکی دیگر از فرزندان ممسنی در سوریه+عکس
"خبر نورآباد" سرویس اجتماعی: گزارشات  رسیده حکایت از شهادت مهرداد قاجاری از بسیجیان شهرستان ممسنی - شهر خومه زار  دارد  که در تیپ تکاور امام سجاد (ع) کازرون خدمت میکرد..
یک منبع آگاه در این خصوص به خبر نورآباد گفت: این شهید بزرگوار به همراه خانواده خود در شیراز ساکن بودند.
وی ضمن اشاره به متاهل بودن این شهید جلیل القدر ادامه داد: وی تقریبا 31 ساله میباشد و به احتمال زیاد دارای فرزند باشد.

شهادت یکی دیگر از فرزندان ممسنی در سوریه
شهید مهرداد قاجاری متولد ماهور میلاتی و از طایفه قره جلو میباشد.
شهید مهردار قاجاری تقریبا بیست روز بود که به سوریه اعزام شده بود و بعد از بهزاد سیفی و ستار محمودی سومین شهید حرم اهل بیت در شهرستان ممسنی و رستم می باشد.